Orkiestry, zespoły muzyczne i śpiewacze, autorskie cykle koncertów, oprawa artystyczna ...
informacje na stronie ...
Opolski Ekspres Dęty - jedyny taki muzyczny pociąg w Polsce ...
więcej o imprezie ....
Orkiestra Politechniki Opolskiej
więcej o orkiestrze ...
el12 Opole Politechnic Band
koncerty, imprezy muzyczne ...
Kupskie Echo z Kup / Echo aus Kupp
więcej o zespole śpiewaczym ...
Ligockie Wrzosy z Ligoty Prószkowskiej / Elguthe Heide aus Elguth Proskau
więcej o zespole śpiewaczym ...
Z orkiestrą po Odrze - muzyczne rejsy w Opolu i po okolicy ...
więcej o imprezie ...
Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu
więcej o orkiestrze ...
Grudzicka Orkiestra Dęta
więcej o orkiestrze ...
cykl: Z orkiestrą po zamkach i pałacach
Ciekawe miejsca, historia z muzyką - więcej o imprezie
Muzyczne impresje - cykl koncertów wędrownych
Promujemy młodych wykonawców - więcej o imprezie ...

 

Publikacje recenzowane:

- A. Ślusarczyk, Determinanty zarządzania projektami kultury, [w:] red.nauk. A. Kwiecień, B. Reformat, S. Smyczek, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 256, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016,

- A. Ślusarczyk, Wybrane aspekty zarządzania działalnością folklorystyczną (na przykładzie województwa opolskiego) [w:] (red. nauk.) E. Stroińska. M. Skorzycki, Po co nam artyści? Szkice z socjologii kultury i sztuki, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2015, ss. 111-119,

- A. Ślusarczyk, Specyfika zarządzania organizacjami pozarządowymi w sektorze kultury [w:] (red.) P.Trippner, Społeczne i ekonomiczne dylematy oraz wyzwania we współczesnym zarządzaniu, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XIV, z. 1, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2013, ss.131-144,

- A. Ślusarczyk, Wybrane koncepcje zarządzania strategicznego w sektorze kultury [w:] (red.) Ł. Sułkowski, M. Chmielecki, Studia z zarządzania międzykulturowego. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XIII z. 6, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2012, ss. 149-170,

- A. Ślusarczyk, Nowoczesne koncepcje zarządzania działalnością w sferze kultury – ideał czy konieczność? [w:] (red. nauk.) D. Barańska, Dyskursy o kulturze, Etosy pracy, Zakład Socjologii Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2012, ss. 11-31,

- A. Ślusarczyk, Blaski i cienie zarządzania projektami w sferze kultury, [w:] (red. nauk.) P. Trippner, Aktualne wyzwania w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIII, Z. 1, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2012, ss.113-126,

- A. Frasiak, „Najbardziej wypoczywam, kiedy uczę dzieci”. Mistrz Stanisław Balik i jego uczennice, [w:] „Twórczość ludowa”, R. XVI nr 1 (48) 2001, s. 26,

- A. Frasiak, Kochać to, co nasze. Rozstrzygnięcie Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej „Tradycje 2000” w województwie łódzkim, [w:] „Twórczość ludowa”, R. XVI nr 1 (48) 2001, ss. 42-43.

 

Artykuły oddane do druku:

- A. Ślusarczyk, Wybrane problemy zarządzania projektami kultury”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 6 listopada 2015 roku.

 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych:

- Konferencja „Biznes w kulturze-kultura w biznesie” – wygłoszenie referatu pt.: Wybrane metody i techniki zarządzania projektami kultury, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 6 listopada 2015 roku,

- Konferencja „Biznes w kulturze-kultura w biznesie” – wygłoszenie referatu pt.: Determinanty zarządzania projektami kultury Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 21 listopada 2014 roku, 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczne i ekonomiczne problemy zarządzania projektami”, Łódź, 20-21 listopada 2013 roku,

- Konferencja „Dyskursy o kulturze” – wygłoszenie referatu pt.: Wybrane aspekty zarządzania działalnością folklorystyczną /na przykładzie województwa opolskiego/ Łódź, 30 listopada 2012 roku,

- Konferencja „Dyskursy o kulturze” - wygłoszenie referatu pt: Nowoczesne koncepcje zarządzania działalnością w sferze kultury – ideał czy konieczność? Łódź, 25 listopada 2011 roku,

- liczne seminaria i konferencje realizowane w ramach Studiów Podyplomowych Szkolny Do-radca Zawodowy, Festiwali Gaude Mater, Legnica Cantat, ewaluacji projektów, itp. (udział bierny).

Podziel się ze znajomymi: